City Popusti

„City popusti“ je platforma online kupovine koja je rađena za potrebe klijenta koji je jasno izrazio želju za web sajtom prodajnog karaktera atraktivnog dizajna, visoke funkcionalnosti i široke vidljivosti.

Dizajn Projekta

U okviru projekta „City popusti“, uz poštovanje klijentovih želja i konstantnu zajedničku saradnju i podršku, kreirani su sledeći parametri:

  • Kompletan vizuelni idetitet (logotip…)
  • Web development i dizajn celokupne platforme za online kupovinu.

Klijent je takođe dobio i neophodnu tehničku podršku i obuku za samostalno korišćenje web sajta (manevrisanje postojećim sadržajem na sajtu, unošenje novih usluga i proizvoda, brisanje isteklih akcija i popusta i sl.)

  • SHARE: