CEPREDIS

Projekat Cepredis rađen je u okviru kampanje za organizaciju civilnog društva „Centar za prevenciju diskriminacije“, koja se bavi borbom protiv diskriminacije ranjivih društvenih grupa i promocijom socijalne inkluzije.

Dizajn Projekta

Svesni činjenice da su kvalitetan i atraktivan vizuelni identitet i web sajt osnova svakog posla, kao i da je logotip glavno obeležje prepoznavanja od strane javnosti, „Centar za prevenciju diskriminacije“ nam je poverio brigu o svom celokupnom identitetu. Kao rezultat njihovog poverenja, nastao je projekat Cepredis, koji je na najbolji mogući način predstavio organizaciju potencijalnim domaćim i stranim saradnicima i klijentima, podigao vidljivost organizacije u medijima, a samim tim i olakšao njihove napore u ostvarivanju profesionalnih ciljeva.

Projekat Cepredis podrazumevao je:

  • Grafički dizajn logotipa, vizit kartica, flajera
  • Web dizajn sajta
  • Dizajn reklamnog materijala i brošura
  • SHARE: